Φόρμα επικοινωνίας για δήλωση παρουσίας

   
   
 
 
   
 

Δήλωση Παρουσίας: Δηλώνω την παρουσία μου και ότι πληρώ τις προϋποθέσεις είσπραξης των μηνιαίων επιδομάτων